Part 2, 22 Contemporary Photographers, Woman - 1970s

SOLD OUT

Part 2, 22 Contemporary Photographers, Woman - Unknown date, 1970s - Published by Tobu Department Store - 22 sheets - 21,5 x 30 cm

Photographers: Masaya Nakamura, Akira Sato, Yoshihiro Tatsuki, Tenmei Kano, Osamu Nagahama, Yutaka Takanashi, Noriaki Yokosuka, Hajime Sawatari, Shigeru Akimoto, Shunji Okura, Takayuki Ogawa, Kazumi Kurigami, Umihiko Konishi, Koh Saito, Masayoshi Sukita, Saburo Tachiki, Toshio Tateishi, Masaaki Nishimiya, Osamu Hayasaki, Hideki Fujii, Kazumi Mutsukado, Yoshida Daiho

First edition. Portfolio. In good condition.

Quantity
Sold Out

Artist:
Masayoshi Sukita

Artist:
Noriaki Yokosuka

Artist:
Masaaki Nishimiya

Artist:
Yoshihiro Tatsuki

Artist:
Yutaka Takanashi

Artist:
Kazumi Kurigami

Artist:
Umihiko Konishi

Artist:
Osamu Nagahama

Artist:
Shigeru Akimoto

Artist:
Hajime Sawatari

Artist:
Tenmei Kano

Artist:
Masaya Nakamura

Artist:
Osamu Hayasaki

Artist:
Saburo Tachiki

Artist:
Akira Sato

Artist:
Shunji Okura

Artist:
Takayuki Ogawa

Artist:
Koh Saito

Artist:
Toshio Tateishi

Artist:
Hideki Fujii

Artist:
Kazumi Mutsukado

Artist:
Yoshida Daiho

Artist Nationality:
Japanese

Publisher:
Tobu Department Store

Country:
Japan

Period:
1970s

Product Type:
Portfolio

Edition:
First Edition

Printing:
First Printing

Genre:
Photography

Theme:
Nude

Theme:
Woman

Theme:
Portrait

Theme:
Artistic

Condition:
Good

Signed:
No

Limited Edition:
No

Numbered Edition:
No

New Account Register
Already have an account?
Log in instead Or Reset password