List of products by Gendai Nihon Shashin Zenshu

There are 2 products.

Showing 1-2 of 2 item(s)

An Overview of Modern Japanese Photography (Gendai Nihon Shashin Zenshu). Volumes 1-9 - 1958/1959

SOLD OUT

An Overview of Modern Japanese Photography (Gendai Nihon Shashin Zenshu) - Volumes 1-9 - 1958/1959 - Published by Sogen sha - 26 x 35 cm

Photographers: Hideo Haga, Jiro Nimura, Kiyoshi Fujikawa, Senzo Yoshioka, Takenori Tanuma, Yoshikazu Saeki, Shihachi Fujimoto, Tadahiko Hayashi, Yasuhiro Ishimoto, Hiroshi Kawashima, Kikuji Kawada, Jun Miki, Shigeichi Nagano, Yoshinobu Nakamura, Shigeru Tamura, Shomei Tomatsu, Yukichi Watabe, Akira Tanno, Fujio Matsugi, Keiichiro Goto, Masaya Nakamura, Koro Honjo, Osamu Hayasaki, Rikko Nakamura, Shoji Otake, Shojo Kitashiro, Hisae Imai, Takao Kajiwara, Takashi Kinejima, Toshio Haneda, Yoichi Midorikawa, Takamasa Inamura...

Contains 9 books:

- Volume 1 - The work of Ihei Kimura - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 2 - The work of Ken Domon - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 3 - The work of Hiroshi Hamaya - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 4 - Realism - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 5 - Portraits - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 6 - Scenery - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 7 - Nudes - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 8 - Animals - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 9 - Mountaineering - 56 pages - 26 x 35 cm

First edition. Complete set. Softcover photobooks. In good condition.

An Overview of Modern Japanese Photography (Gendai Nihon Shashin Zenshu). Volumes 1-9 - 1958/1959

SOLD OUT

An Overview of Modern Japanese Photography (Gendai Nihon Shashin Zenshu) - Volumes 1-9 - 1958/1959 - Published by Sogen sha - 26 x 35 cm

Photographers: Hideo Haga, Jiro Nimura, Kiyoshi Fujikawa, Senzo Yoshioka, Takenori Tanuma, Yoshikazu Saeki, Shihachi Fujimoto, Tadahiko Hayashi, Yasuhiro Ishimoto, Hiroshi Kawashima, Kikuji Kawada, Jun Miki, Shigeichi Nagano, Yoshinobu Nakamura, Shigeru Tamura, Shomei Tomatsu, Yukichi Watabe, Akira Tanno, Fujio Matsugi, Keiichiro Goto, Masaya Nakamura, Koro Honjo, Osamu Hayasaki, Rikko Nakamura, Shoji Otake, Shojo Kitashiro, Hisae Imai, Takao Kajiwara, Takashi Kinejima, Toshio Haneda, Yoichi Midorikawa, Takamasa Inamura...

Contains 9 books:

- Volume 1 - The work of Ihei Kimura - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 2 - The work of Ken Domon - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 3 - The work of Hiroshi Hamaya - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 4 - Realism - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 5 - Portraits - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 6 - Scenery - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 7 - Nudes - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 8 - Animals - 56 pages - 26 x 35 cm
- Volume 9 - Mountaineering - 56 pages - 26 x 35 cm

First edition. Complete set. Softcover photobooks. In good condition.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password