List of products by Concerned Theatre Japan

There are 6 products.

Showing 1-6 of 6 item(s)

Concerned Theatre Japan - Box Set - 1970

SOLD OUT

Concerned Theatre Japan - Box Set - 1970 - Published by Concerned Theatre Japan - 18 x 26,4 cm

Authors: Kaitaro Tsuno, Koreya Senda, Tamotsu Hirosue, David Ludden, Shiro Hasegawa, Gen Tanikawa, Juro Kara, Kiyokazu Yamamoto, Akihiko Senda, Hiroshi Osada, Hajime Kijima, Masahiro Shinoda, Makoto Sato, Shigeru Mikoshiba, Tadashi Saito, Minoru Betsuyaku
Photographers: Shigeru Mikoshiba, Hiroyoshi Sumita, Hisayuki Hirashima, Koh Yoshioka, Kinichiro Yada
Designer: Katsuhito Oyobe, Genpei Akasegawa

Contains:

Concerned Theatre Japan - Special Introductory Issue - 1969 - 32 pages - 18,5 x 25,6 cm
Concerned Theatre Japan - Volume one, Number one - 1970 - 160 pages - 18,3 x 25,7 cm
Concerned Theatre Japan - Volume one, Number two - 1970 - 220 pages - 18,3 x 25,7 cm
Concerned Theatre Japan - Volume one, Number three - 1970 - 144 pages - 18,3 x 25,7 cm
Concerned Theatre Japan - Volume one, Number four - 1970 - 152 pages - 18,3 x 25,7 cm

First edition. Magazines. In good condition.

Concerned Theatre Japan - Volume one, Number three - 1970

SOLD OUT

Concerned Theatre Japan - Volume one, Number three - 1970 - Published by Concerned Theatre Japan - 144 pages - 18,3 x 25,7 cm

Authors: Kaitaro Tsuno, Shigeru Mikoshiba, Tadashi Saito, Minoru Betsuyaku
Photographers: Shigeru Mikoshiba
Designer: Katsuhito Oyobe, Genpei Akasegawa

First edition. Magazine. In very good condition.

Concerned Theatre Japan - Volume one, Number two - 1970

SOLD OUT

Concerned Theatre Japan - Volume one, Number two - 1970 - Published by Concerned Theatre Japan - 220 pages - 18,3 x 25,7 cm

Authors: Kaitaro Tsuno, Koreya Senda, Tamotsu Hirosue, David Ludden, Shiro Hasegawa, Gen Tanikawa, Juro Kara, Kiyokazu Yamamoto
Photographers: Shigeru Mikoshiba, Hiroyoshi Sumita, Hisayuki Hirashima, Koh Yoshioka, Kinichiro Yada
Designer: Katsuhito Oyobe

First edition. Magazine. In very good condition.

Concerned Theatre Japan - Volume one, Number one - 1970

SOLD OUT

Concerned Theatre Japan - Volume one, Number one - 1970 - Published by Concerned Theatre Japan - 160 pages - 18,3 x 25,7 cm

Authors: Kaitaro Tsuno, Akihiko Senda, Hiroshi Osada, Tamotsu Hirosue, Hajime Kijima, Masahiro Shinoda, Makoto Sato
Photographer: Shigeru Mikoshiba
Designer: Katsuhito Oyobe

First edition. Magazine. In very good condition.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password