List of products by Black Magazine

There are 3 products.

Showing 1-3 of 3 item(s)

Black Magazine - 19 Volumes - 1971/1972

SOLD OUT

Black Magazine - 19 Volumes - 1971-1972 - Published by Remon sha - 2850 pages (about 150 pages per book) - 15 x 21 cm

First edition. Complete set. Japanese underground culture. Written by people of art (movie, theater, photography, literature, poetry, manga....): Yukio Mishima, Jin'ichi Uekusa, Junzo Ishiko, Masaaki Hiraoka, Mieko Kanai, Genpei Akasegawa, Eiichi Uchida, Hiroshi Iwata, Koichi Tanigawa, Masahiko Akuta, Kazuko Shiraishi, Shigeru Sugiura, Izumi Suzuki, Shinʼichi Kusamori, Shimon Yotsuya, Masatoshi Naito, Akiko Baba, Toshio Matsumoto, Hiroshi Nakamura, Yuji Kamosawa, Nobuyoshi Araki, Masao Matsuda, Seiichi Hayashi, Chizuru Ikewaki, Keiichi Tanaami, Koji Suzuki, Kikuji Yamashita, Toshio Saeki, Sakumi Hagiwara, Ikuya Kato, Shigeru Mizuki, Mori Masaki, Kenji Kanesaka, Yoshio Kataoka, Shinpei Tokiwa, Suehiro Tanemura, Tsunehisa Kimura, Shiroyasu Suzuki, Ryu Ota, Juro Kara, Ro Takenaka, Tanaka Komimasa, Seitaro Kuroda, Tetsuo Amano, Ken Katayama...

First edition. Japanese text. Magazines. In good condition.

Black Magazine - 19 Volumes - 1971/1972

SOLD OUT

Black Magazine - 19 Volumes - 1971-1972 - Published by Remon sha - 2850 pages (about 150 pages per book) - 15 x 21 cm

First edition. Complete set. Japanese underground culture. Written by people of art (movie, theater, photography, literature, poetry, manga....): Yukio Mishima, Jin'ichi Uekusa, Junzo Ishiko, Masaaki Hiraoka, Mieko Kanai, Genpei Akasegawa, Eiichi Uchida, Hiroshi Iwata, Koichi Tanigawa, Masahiko Akuta, Kazuko Shiraishi, Shigeru Sugiura, Izumi Suzuki, Shinʼichi Kusamori, Shimon Yotsuya, Masatoshi Naito, Akiko Baba, Toshio Matsumoto, Hiroshi Nakamura, Yuji Kamosawa, Nobuyoshi Araki, Masao Matsuda, Seiichi Hayashi, Chizuru Ikewaki, Keiichi Tanaami, Koji Suzuki, Kikuji Yamashita, Toshio Saeki, Sakumi Hagiwara, Ikuya Kato, Shigeru Mizuki, Mori Masaki, Kenji Kanesaka, Yoshio Kataoka, Shinpei Tokiwa, Suehiro Tanemura, Tsunehisa Kimura, Shiroyasu Suzuki, Ryu Ota, Juro Kara, Ro Takenaka, Tanaka Komimasa, Seitaro Kuroda, Tetsuo Amano, Ken Katayama...

First edition. Japanese text. Magazines. In good condition.

Black Magazine - 19 Volumes - 1971/1972

SOLD OUT

Black Magazine - 19 Volumes - 1971-1972 - Published by Remon sha - 2850 pages (about 150 pages per book) - 15 x 21 cm

First edition. Complete set. Japanese underground culture. Written by people of art (movie, theater, photography, literature, poetry, manga....): Yukio Mishima, Jin'ichi Uekusa, Junzo Ishiko, Masaaki Hiraoka, Mieko Kanai, Genpei Akasegawa, Eiichi Uchida, Hiroshi Iwata, Koichi Tanigawa, Masahiko Akuta, Kazuko Shiraishi, Shigeru Sugiura, Izumi Suzuki, Shinʼichi Kusamori, Shimon Yotsuya, Masatoshi Naito, Akiko Baba, Toshio Matsumoto, Hiroshi Nakamura, Yuji Kamosawa, Nobuyoshi Araki, Masao Matsuda, Seiichi Hayashi, Chizuru Ikewaki, Keiichi Tanaami, Koji Suzuki, Kikuji Yamashita, Toshio Saeki, Sakumi Hagiwara, Ikuya Kato, Shigeru Mizuki, Mori Masaki, Kenji Kanesaka, Yoshio Kataoka, Shinpei Tokiwa, Suehiro Tanemura, Tsunehisa Kimura, Shiroyasu Suzuki, Ryu Ota, Juro Kara, Ro Takenaka, Tanaka Komimasa, Seitaro Kuroda, Tetsuo Amano, Ken Katayama...

First edition. Japanese text. Magazines. In good condition.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password