The Day of Kyoto - Volumes 1-8 - 1986/1993

€300.00

The Day of Kyoto - Volumes 1-8 - 1986-1993 - Published by Kyoto Shoin - About 120 pages per book - 25 x 24,4 cm

Photographers: Masakuni Akiyama, Tsuyoshi Ito, Yuuji Ito, Hiroshi Usami, Kiyoshi Kamiya, Shunji Kamemura, Junichi Kanzaki, Ryuzou Kishimoto, Kiyoshi Kitaoka, Masaru Kusaki, Sadahiro Kobayashi, Akira Taniguchi, Noriaki Demizu, Setsu Nakagawa, Tadaaki Nakagawa, Akira Nakata, Yo Nagata, Kouichi Nishimura, Yasuharu Nose, Hirofumi Hashimoto, Noriaki Hattori, Masayoshi Masuda, Hiroshi Mizobuchi, Masaki Miyano, Tadao Morishita, Masatake Yamaoka, Ichirou Yonebayashi, Iwao Watanabe, Tatsuyoshi Tariu, Yoshihiro Fujioka, Masaki Kato, Keiichi Koyabu, Tomohiko Sano, Masahiko Shioyama, Masami Sugimoto, Yasumoto Tsukahara, Ikuo Toriyama, Kenji Nakano, Kenji Hashimoto, Yukuo Matsuda, Koji Arai, Yoshihiko Shibata, Manami Tojo, Setsuya Nakamura, Yoshitaka Kawami.

Complete set:

The Day of Kyoto - 22.Oct.1986 - 1987
The Day of Kyoto - 22.Oct.1987 - 1988
The Day of Kyoto - 22.Oct.1988 - 1989
The Day of Kyoto - 22.Oct.1989 - 1990
The Day of Kyoto - 22.Oct.1990 - 1991
The Day of Kyoto - 22.Oct.1991 - 1992
The Day of Kyoto - 22.Oct.1992 - 1993
The Day of Kyoto - 22.Oct.1986 - 1987

First edition. Softcover photobooks. In good condition.

Quantity
In Stock

Artist
Masakuni Akiyama
Artist
Yo Nagata
Artist
Tomohiko Sano
Artist
Masaru Kusaki
Artist
Masatake Yamaoka
Artist
Yoshihiko Shibata
Artist
Yuuji Ito
Artist
Yasuharu Nose
Artist
Masami Sugimoto
Artist
Akira Taniguchi
Artist
Iwao Watanabe
Artist
Setsuya Nakamura
Artist
Kiyoshi Kamiya
Artist
Noriaki Hattori
Artist
Ikuo Toriyama
Artist
Setsu Nakagawa
Artist
Yoshihiro Fujioka
Artist
Junichi Kanzaki
Artist
Hiroshi Mizobuchi
Artist
Kenji Hashimoto
Artist
Akira Nakata
Artist
Keiichi Koyabu
Artist
Kiyoshi Kitaoka
Artist
Tadao Morishita
Artist
Koji Arai
Artist
Tsuyoshi Ito
Artist
Kouichi Nishimura
Artist
Masahiko Shioyama
Artist
Sadahiro Kobayashi
Artist
Ichirou Yonebayashi
Artist
Manami Tojo
Artist
Hiroshi Usami
Artist
Hirofumi Hashimoto
Artist
Yasumoto Tsukahara
Artist
Noriaki Demizu
Artist
Tatsuyoshi Tariu
Artist
Yoshitaka Kawami
Artist
Shunji Kamemura
Artist
Masayoshi Masuda
Artist
Kenji Nakano
Artist
Tadaaki Nakagawa
Artist
Masaki Kato
Artist
Ryuzou Kishimoto
Artist
Masaki Miyano
Artist
Yukuo Matsuda
Nationality
Japanese
Publisher
Kyoto Shoin
Country
Japan
Publication Year
1986
Publication Year
1988
Publication Year
1990
Publication Year
1992
Publication Year
1987
Publication Year
1989
Publication Year
1991
Publication Year
1993
Publication Period
1990s
Publication Period
1980s
Product Type
Book
Binding
Softcover
Edition
First Edition
Printing
First Printing
Genre
Photography
Theme
Artistic
Theme
Society
Theme
Japanese Landscape
Theme
People
Theme
Japanese Culture
Condition
Good
Signed
No
Limited Edition
No
Numbered Edition
No

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password